гараа салаавчлах
хоёр гарынхаа хуруунуудыг хооронд нь зөрөлдүүлэн солбицуулах