салахын эрхээр эс салав, салаа замын эрхээр салав
/ зүйр цэцэн үг /
аргагүйн эрхэнд холдон явах гэсэн санаа