замын сажуур хэнгэрэг
/ хөгжим /
нэгэн иш, бариулд их, бага хоёр хэнгэрэг угсруулан хэлхэж бариулаар нь сажуурдан дэлдэх хөгжмийн зэмсэг