сажуур хэнгэрэг
/ хөгжим /
эш бүхий бяцхан хэнгэрэг, хоёр хажууд нь цохиурын чих хийж бариулаас сажлан дуугаргадаг хөгжмийн зэмсэг