САВДГАНАХ

Юм бүхэнд оролцох мөртлөө алийг нь ч дуусгалгүй орхих: савдганан гүйх (бүхий л ажил хэрэгт оролцох дэлгэрэнгүй...