саад зэтгэрт саад тотгор, саад төвөгт саад хаалт
/ зүйр цэцэн үг /

аливаа зүйлд тохиолдох хүндрэл бэрхшээл гэсэн санаа