ПААРГАРДАХ

Хэтэрхий пааргар болох, пааргарын учир зохисгүйдэх.