ПААДАМБА :
/ шашин /

паадамбын ёс [шашин] (төвөдөд гурван зуугаад жилийн өмнө байсан шашны том ламын ёс).