ПААЛАНДАХ

Паалан гүйлгэх, түрхэх: сав пааландах (хайлмагтуулж царцаасан шил маягийн хучаасаар савны гадаргууг дэлгэрэнгүй...

сав пааландах

хайлмагтуулж царцаасан шил маягийн хучаасаар савны гадаргууг бүрхэх

энгэрийн тэмдэг пааландах тэмдэгт паалан түрхэх