ПААЛАНДАГЧ

1. Паалан түрхдэг хүн;


2. Пааланддаг хэрэгсэл.