өшөө хорсол
муу хэрэг үйлдсэн хүнээс хариу авах хүсэл