аруу таруу нутаглах
энд тэнд тархан холхон зайтай нутаглах