арслангийн ааш хавд тохирохгүй, гардийн шүүрэлт шаазгайд тохирохгүй
/ зүйр цэцэн үг /

хэр чадалдаа зохицсон ааш авиртай гэсэн санаа