далайн арслан
/ амьтан /

хав загасны аймгийн нэгэн зүйл хавтгай сэлүүр хөлт хөхтөн