цаст уулын цагаан арслан цагаа болоход шоргоолжинд баригдана

хөгширч хүч чадал буурдаг нь орчлонгийн жам гэсэн санаа