ӨМЧЛӨХ

Өмчөө болгон эзэмших, өмчөө болгох: үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг өмчлөх (үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг анги дэлгэрэнгүй...

үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг өмчлөх үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг анги бүлэг, хувь хүний мэдэлд шилжүүлж өгөх
өмчлөх эрх өмч хөрөнгөө болгон эзэмших эрх
өмчилж өгсөн хөрөнгө хувьд нь оноож хөрөнгө болгосон зүйл
өмчилж авах хувьдаа өмч хөрөнгөө болгон авах