ОРТОГ
/ хуучирсан /

Хань хамсаа, бараа.

Түнш, нөхөр

Тэдгээр хүмүүс ортог болов

Зочин 2015-10-28 22:25:45