ОРТОН

Цаа буга адуулан маллагч: ортон цаатан [хоршоо] (цаа буга маллаж хөвч тайгад амьдардаг цаатан иргэд) дэлгэрэнгүй...