ОРУУД

Байлдан дагуулж, эзэлсэн нь: орууд нутаг (байлдаанд ялж эзлэн авсан газар нутаг).