ОО III

1. Нялх хүүхдийг ямар нэгэн юмнаас жигшээхэд хэрэглэх аялга үг;


2. Таагүй зүйлээс жигшиж уулга алдахад хэлдэг үг - Оо! муухай. Яриа.

Ижил үг:

ОО I

ОО II