ОГЦРОГЧ

Огцорч буй хүн: огцрогч дарга (даргын албан тушаалаас халагдсан хүн).