АРВАГА

арвага арвага хийх (арвагар юмны үргэлжлэн хөдлөх), айл гэхэд арвага хийх, ажил гэхэд татга дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (ажил хөдөлмөрөөс хойргошин суух гэсэн санаа).

арвага арвага хийх

арвагар юмны үргэлжлэн хөдлөх

айл гэхэд арвага хийх, ажил гэхэд татга хийх ажил хөдөлмөрөөс хойргошин суух гэсэн санаа