АРВАГАНУУР

Арваганасан юм, сарвагануур: арвагануур хөлт (олон арвагар хөлт амьтан).