най нь тасрах
а. Ядарч зүдрэн арчаагаа алдах; б. Хэрэглэх боломжгүй болох