мянган хүний зүс танихаар нэг хүний нэр цээжил
/ зүйр цэцэн үг /

аливаа зүйлийн шинжийг мэдэхээр мөн чанарыг нь мэд гэсэн санаа