могойлог цагаалж
могойтой адилавтар урт биетэй, зоогоороо хүрэвтэр бор, хэвлийгээрээ цагаан өнгөтэй нэгэн зүйл загас