могойлог бөөрөнхий утаслаг хорхой
могойтой төстэй урт бөөрөнхий биетэй нэгэн зүйл хорхой хонь, ямаа, үхэр, адуу зэрэг амьтан, хүний нарийн гэдэс, ходоод дотрыг мөлжин амьдарч, гэдэс дэлгэрэнгүй...