МЕССЕЖ

1. Захиа зурвас;


2. Сануулга дохио, гар утаснаас дамжуулах үсгэн мэдээлэл: мессеж илгээх (гар утаснаасаа үсгэн мэдээлэл илгээх).

үсгэн мэдээлэл

Зочин 2015-03-09 10:42:11