МЕТРО

Газар доогуур болон дээгүүрх богино төмөр зам - Тэд нэлээд яаруу явсаар яг метроны аман дахь чөлөөнд дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., метрогоор явах (газар доогуур, дээгүүр тавьсан замаар явах).