матигаргүй модгүй, магтаалгүй хүнгүй
/ зүйр цэцэн үг /
бүгд ямар нэгэн цол болоод хэлбэр байдалтай байх гэсэн санаа