МАНУУХ

Манын төрлийн нэг зүйл үнэт чулуу, янз бүрийн өнгөтэй