лусыг усаар тахих
а. Үр ашиггүй илүүц ажил хийх; б. Хийсэн ажил явдал нь талаар болох