ЛАЙР

Хөрсний ногоон, цэнхэр өнгийн тодорхой бүтэцгүй давхарга.