ЛАЙТАЙ I

Үйлтэй, адармаатай, төвөгтэй: лайтай ажил (зүдэргээтэй ажил).

Ижил үг:

ЛАЙТАЙ II