ЛАГАА II
/ яриа /

Лагай II - Намайг лагаа гэх хэрэггүй, маргааш үүнийг хийж дуусгана. О.Самбуудорж нар. Монгол хэлний этгээд үг хэллэг.

Ижил үг:

ЛАГАА I