ЛАГАХ

1. Гахай зэрэг амьтан хоол идэх;


2. Шавартай газраар шигдэж торон явах;
3. [шилжсэн] Тамшаалан бүдүүлгээр хоол идэх:шаль шаль хийх - Зарим уруул тойрон тос лагажээ. Жинь Пинь Мэй дэлгэрэнгүй...