ЛАГАЛДАХ

Өтгөрч зууралдах - Эрээн модноос хойш жаахан зайтай газар хуучин далай Чойнхор Вангийн хошуу хүрээ, лагалдсан дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.