ЛАГАР II
/ хуучирсан /

Хайрдах, шаварт шигдэх зэргээр хөдлөхийн аргагүй болсон нь, арайхийн хөдөлж буй нь - Лагар загасан мэт яахин, дэлгэрэнгүй... Алтан товч.

Ижил үг:

ЛАГАР I