тэр манай аавархуу хүн
/ яриа /
тэр манай аавтай адил зан төрхтэй хүн