цаасны кноп
цаас хадах, тогтоох зориулалт бүхий богино хадаастай жижиг товч