цахилгааны кабель
цахилгаан дамжуулах бүрээстэй утас