ИЛЛЭГ

1. Илэх үйлийн нэр;


2. Илж хийх засал, эмчилгээ: нуруунд нь иллэг хийх (нурууг нь амраах, эмчлэх зорилгоор илэх) - Миний хувьд бол иллэг, бариа дэлгэрэнгүй... “ШУА” сэтгүүл.