ИЛИМ

1. Сав суулганд хийсэн юмны бялхаад амсартайгаа тэгш болсны байдал: илим сөн айраг (а. Дүүрэн сөн дэлгэрэнгүй...


2. Чимээ аниргүй нам гүм: илим жилим [хоршоо] (чимээ аниргүй, нам гүм) - Шөнийн харанхуйд хөдөө тал илэм жилэм нам гүм байв. дэлгэрэнгүй...
илим сөн айраг а. Дүүрэн сөн айраг; б. Хангалттай нэг сөн айргийн хэмжээ
илим халим бялхам
илим жилим чимээ аниргүй, нам гүм