ИЛИЙ I
/ амьтан /

Халиун бугын үр төл.

Ижил үг:

ИЛИЙ II

ИЛИЙ III