ЗИДРАГА
/ ургамал /

Чэсэнцэртэн овгийн сөөглөг олон наст ургамал, улаан чинжүү.