ЗИЙРЭМБЭ
/ шашин /

Бурхны шашны зурхайн эрдэм ухааны нэгэн цол.