ЗАЛГИУЛАХ

1. Залгин идүүлэх, уулгах - Унаганд ус залгиулах, зоо нурууг нь усаар шавших зэрэг нь …нустаж эд битүүрэх, дэлгэрэнгүй... БНМАУ-ын угсаатны зүй. I;


2. Залгигдах - Хэсэг хэсгээр нь биеэ залгиулах үйлтэй юм байж. Ц.Гайтав. Хувьсгалын зам;
3. Шамшигдах;
4. Хорлогдох.