ЗАЛГИЛАХ

1. Шингэн юмыг яаруу сандруу залгих: айраг залгилах (айраг сандруухан уух), хүйтэн цай дэлгэрэнгүй... (хүйтэн цай яаран уух);


2. Арвинаар түргэн түргэн залгих - Зэлгээн цай залгилах зуураа Туванов руу нүднийхээ булангаар ажиглав. Б.Нямаа. Арандалынхан., бөөнд нь залгилж орхих (бөөнд нь нэг мөр залгичихах);
3. Олон хүн, амьтны шингэн зүйлийг зэрэг зэрэг залгих.

айраг залгилах айраг сандруухан уух
хүйтэн цай залгилах хүйтэн цай яаран уух
бөөнд нь залгилж орхих бөөнд нь нэг мөр залгичихах