ЗАЛГАХ

1. Хоёр юмыг нийлүүлэх, холбож нэгтгэх: дээс залгах (дээс холбох), зах залгах (зах дэлгэрэнгүй...


2. Хоёр юмны уулзвар нийлэх: хил залгах (хөрш зэргэлдээ орших);
3. Нэг үйл явдлын дараа нөгөө нь үргэлжлэх - Өвлийн дараа хавар залгаж дэлгэр зуны сарууд гарлаа. С.Эрдэнэ. дэлгэрэнгүй...
4. Тасалдаж дутагдсан зүйлийг нөхөн олох, гүйцээх: гал залгах (гал асаах юмтай болох), өл залгах (а. Идэш хоол дэлгэрэнгүй...
5. Завсарлаж зогссон юм дахин үргэлжлэх - Зүйтэй гэж Сүхбаатар залган хэлээд аливаа цэргийн хүн буу зэвсгээ амь мэт хайрладаг гэв. дэлгэрэнгүй... залгаж бичих (угсруулж бичих), залгаж хуралдах (үргэлжлүүлж хуралдах), залгаж хэлэх (цааш нь дахин хэлэх);
6. Ор суурь эзлэх: голомт залгах (үе уламжлах) - Голомт залгах үр үндэстэй, улс орондоо бүтээсэн ажилтай. дэлгэрэнгүй... зэрэг залгах (зэрэг өвлөн авах) - Бадаргуулт төрийн үед Ма ван нас барж манай энэ Илдэн ван зэрэг залгах болжээ. С.Дашдэндэв. Улаан наран., үндэс залгах (удам залгах үр хүүхэдтэй болох), хэргэм залгах (хэргэмтний ор эзлэх);
7. Ажил үйлсийг уламжлах, залгамжлах: ажил үйлсийг залгах (ажил үйлсийг үргэлжлүүлэх), мэргэжлийг залгах (мэргэжлийг дэлгэрэнгүй...
8. Эх биед нь угсрах: ханцуй залгах (ханцуй сунгаж оёх).

дээс залгах дээс холбох
зах залгах зах нийлүүлж оёх
утас залгах утас холбох
хил залгах хөрш зэргэлдээ орших
гал залгах гал асаах юмтай болох
өл залгах а. Идэш хоол дуусахын даваан дээр хоолтой болох; б. Өлсгөлөн байх үедээ бага зэрэг юм идэж уух, өл дарах; в. Хүнсээ ихэд арвилж амь зуух
түлээ залгах түлээ түлштэй болох
хөл залгах аян замд уналга унаштай болох
шатахуун залгах а. Шатахуун олж авах; б. Хүрэх газраа очихуйц шатахуунтай болох
залгаж бичих угсруулж бичих
залгаж хуралдах үргэлжлүүлж хуралдах
залгаж хэлэх цааш нь дахин хэлэх
голомт залгах үе уламжлах
зэрэг залгах зэрэг өвлөн авах
үндэс залгах удам залгах үр хүүхэдтэй болох
хэргэм залгах хэргэмтний ор эзлэх
ажил үйлсийг залгах ажил үйлсийг үргэлжлүүлэх
мэргэжлийг залгах мэргэжлийг өвлөн уламжлах
ханцуй залгах ханцуй сунгаж оёх