ЗАЛГАМЖЛАГЧ

1. Эд хөрөнгө, байр суурийг нь хэн нэгний гэрээс ёсоор өвлөн залгамжилж авах хүн: өв залгамжлагч (өв дэлгэрэнгүй...


2. Хийж бүтээсэн үйл, ажил, гавьяаг нь залгамжлан үргэлжлүүлэх хойч үе: хойчийг залгамжлагч (хойчийг түшин авч явах үүрэгтэн) - дэлгэрэнгүй...
өв залгамжлагч өв эзэмших хүн
хойчийг залгамжлагч хойчийг түшин авч явах үүрэгтэн